iconחדשות השלטון המקומי

iconחדשות העולם

המגזין השנתי של פורום סגנים


למגזין הפורום לשנת 2014 - לחץ כאן 

למגזין הפורום לשנת 2013 - לחץ כאן 

למגזין הפורום לשנת 2012 - לחץ כאן 

למגזין הפורום חציון ב' לשנת 2011 - לחץ כאן 

למגזין הפורום חציון א' לשנת 2011 - לחץ כאן
למגזין הפורום לשנת 2010 - לחץ כאן