iconחדשות השלטון המקומי

iconחדשות העולם

דבר מנכ"לית פורום סגנים, חן ינקוביץ-עזרא

חברות וחברי פורום סגנים וממלאי מקום,
הרעיון שעל פיו הוקם פורום הסגנים וממלאי מקום הוא הענקת מסגרת ורשת תומכת ומקצועית לכלל ממלאי המקום והסגנים של ראשי הרשויות ברחבי הארץ. השנה הוחלט לצרף לרשימת התפקידים להם מספק הפורום שירותים, את תפקיד "משנה לראש הרשות" -מתוך הבנה שמהות התפקיד הינו  סגן לכל דבר.

בשנה החולפת מימשנו את ייעוד הפורום באמצעות מספר פעולות ואירועים, אותם ערכנו יחד איתכם. בין אלו, ניתן למנות את ההשתלמות השנתית המוצלחת, קיום אסיפה כללית בראשות שר הפנים חה"כ גדען סער, מפגש בכנסת בראשות חה"כ יפעת קריב שעסק ב"חיזוק החוליה החלשה בדמוקרטיה הישראלית והסדרת מעמדם של חברי מועצה". קיימנו דיון מיוחד אצל שר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים ובכירים ממשרדו מתוך כוונה לסייע לרשויות המקומיות בכלל ולסגנים בפרט לקדם את עבודתם ברשות ביעילות ובמקצועיות המקסימלית. 

 
 
כמנכ"לית הפורום, פני אל העתיד אך עם מבט מתמיד לעבר - לימוד והפקת לקחים למען עשייה טובה, מועילה, יעילה ותורמת יותר. מאז כניסתי לתפקיד לפני כשלוש שנים, הצבתי לעצמי רף גבוה ובלתי מתפשר: לבנות ולבסס את הפורום כמסגרת תומכת ומקצועית לכלל הסגנים וממלאי המקום ברשויות המקומיות. בפועל, הפורום, בשיתוף עם המרכז לשלטון מקומי, שם דגש על עבודת הסגן, תרומתו וסיוע לראש הרשות. אני גאה בעובדה שהפורום מתקדם ומתרחב משנה לשנה, מגדיל את נפח פעילותו בהתמדה, שוקד על פיתוח, טיפוח ושמירה של מעמד מ"מ והסגנים.

חברים, הפורום עבר למיקומו החדש – רח' הארבעה 21 - בניין פלטיניום קומה 17. הפורום ממוקם בחדר הראשון ואתם הסגנים מוזמנים להגיע לבקרנו.

עם סיום שנת עבודה נוספת בתפקידי, אני מבקשת ברשותכם להודות בראש ובראשונה ליו"ר הפורום מר אורי בוסקילה, ולגזבר הפורום וסגן ראש העיר חולון עו"ד רועי כהן. תודה על האמון שהם מעניקים לי, שמאפשר לי להמשיך ולהוביל קדימה את הפורום. תודה מיוחדת ליו"ר המרכז לשלטון מקומי מר חיים ביבס ולאנשי המרכז על התמיכה, הסיוע ושיתוף הפעולה היפה והראוי בין המרכז לפורום. תודה מיוחדת לצוות המשרד ששוקד לפיתוח וקידום הפורום, ובראשם יד ימיני עו"ד אסף כהן. אחרונים חביבים אלו אתם, חברי הפורום.  
תודה אישית לכל אחד ואחת: על התמיכה, הסיוע ושיתוף הפעולה. שום דבר אינו מובן מאליו.

שתהיה שנה טובה רווית בשורות טובות, הצלחות אושר ובריאות.  שנצליח יחדיו לקדם את הפורום כבעבר.

 
 


בברכה,
חן ינקוביץ-עזרא
מנכ"לית פורום סגנים