iconחדשות השלטון המקומי

iconחדשות העולם

דבר יו"ר פורום סגנים, אורי בוסקילה

חבריי וחברותיי, סגנים וממלאי מקום בשלטון המקומי,

חלפה שנה ואנו בפתחה של שנת תשע"ה. אין ספק שפורום הסגנים מעבה ומעצים את פעילותו במרחבי השלטון המוניציפאלי ברשויות המקומיות, מועצות אזוריות ומקומיות, במהלך חמש השנים האחרונות בהן פעלנו בצמידות.

השנה נבחר כיו"ר השלטון המקומי מר חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות. עם כניסתו של חיים לתפקיד קיימנו ישיבת עבודה משמעותית בראשותו תוך הגדרת יעדים, דרכי פעולה ומעל הכל שיתופי פעולה שימשכו ויתמידו בין המרכז לשלטון המקומי לפורום סגנים.

אין ספק שהמרכז לשלטון מקומי הוא הגורם הדומיננטי שמביא לידי ביטוי את השמירה וההגנה על התושב והאזרח הקטן מפני הגזירות הקשות שמנחית עליו השלטון המרכזי במגוון צורות ודרכים. ואנו שמחים על הידוק שיתוף פעולה שמהווה מכפלת כוח משמעותית במאבקים המשמעותיים שהיו ועוד נכונו לנו אל מול השלטון המרכזי.

השילוב בין הסגן וראש הרשות בהקשר זה הינו דרמטי, כאשר אותה זיקה משותפת משפרת ומשדרגת את השירות המוענק לתושב. מעמדו ומקומו של סגן ראש הרשות מתבצר בשנים האחרונות בתודעה הציבורית כגורם שעומד מול האזרח ומציע מענה למצוקותיו היומיומיות. הפורום פעל ופועל לטובת התמקצעות הסגנים בכל הקשור לפן המקצועי והניהולי, כדי שיוכלו להתמודד עם המשימות הרבות שמוטלות עליהם במסגרת תפקידם. השנה התחלנו בשיתוף פעולה עם חה"כ יפעת קריב וחברי מועצות הערים, על מנת להעניק גם להם סוג של מטריה ובמה, לחבק אותם אלינו ולייצר בכך מכפלת כוח חשובה נוספת. אני משוכנע ומאמין שנדע למצוא את הדרך הנכונה לעבוד במשותף לטובת האזרח, התושב והשדה המוניציפאלי.

מערכת הבחירות המוניציפלית הביאה בכנפיה שינוי מרענן בהרכב ראשי הרשויות לטובת סגנים שהתקדמו והפכו להיות לראשי רשויות, ביניהם ניתן למצוא את חברינו מר אלי שבירו ראש עיריית אריאל, מר חנוך זייברט ראש עיריית בני ברק, מר בני ביטון ראש עיריית דימונה, ישראל גל ראש עיריית קריית אונו, מר חאלד טאטור ראש מועצה מקומית ריינה וחברים רבים נוספים.
מעבר זה מסגן לראש רשות הינו טבעי לסגנים רבים בהתקדמות המוניציפאלית של העיר, כל זאת נובע מתוך נכונות שהכשירה את חברינו ראשי הרשויות דרך תפקידם המשמעותי של סגן ראש רשות והועידה אותם להיות ראשי רשויות מוצלחים.
אין ספק חבריי הסגנים שהשדה המוניציפאלי מצמיח מתוכו את השדרה המרכזית של הנהגת העם בישראל ואנו כפורום סגנים מובילים בשדרת המנהיגות הזאת, דבר שמהווה תעודת כבוד לכולנו.

חבריי וחברותיי, בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לצוות משרד הפורום על פעילות הפורום לאורך כל השנה: למנכ"לית הפורום הגב' חן ינקוביץ-עזרא, מנהלת המשרד הגב' אפרת מימון, גזבר הפורום עו"ד רועי כהן ומרכז ההשתלמות עו"ד אסף כהן.


שלכם,
אורי בוסקילה
יו"ר פורום הסגנים